Jen těžko se mu vyhnete, je prakticky všude


Místa se Å¡kodlivým zemským zářením se nazývají geopatogenní zóny. Budete-li se v takovém místÄ› delší dobu pravidelnÄ› zdržovat, můžete poÄítat dříve Äi pozdÄ›ji se zdravotními problémy. Nejsou to vÅ¡ak pouze tektonické zlomy a poruchy, ložiska nejrůznÄ›jších nerostů, podzemní dutiny a vodní proudy, ale i lidské výtvory v podobÄ› plynových, elektrických, vodovodních a kanalizaÄních rozvodů, které na vás mohou mít negativní vliv.

VsaÄte na zdravý život ve zdravém bytÄ›, domÄ›, kanceláři

Znalci z tohoto oboru tvrdí, že mírnÄ›jší zdravotní problémy se projeví bÄ›hem dvou až pÄ›ti let. A které že to jsou? PodráždÄ›nost a migréna, poruchy spánku, nervozita, chronická únava, deprese, bolesti kloubů a páteÅ™e, poruchy imunitního systému. Po deseti letech se může rozvinout cukrovka a dokonce i leukémie Äi jiné formy rakoviny. Co říkáte? Není lepší se rozhodnout pro neutralizaci záření geopatogenních zón opravdu funkÄním zařízením, které je obdaÅ™eno odbornými certifikáty a za jehož vývojem stojí uznávaný lékaÅ™? Žádejte BioProtect 400!