Být online – pohodlnost nebo potřeba?

Žijeme ve světě, ve kterém je již WiFi, mobilní data a signál samozřejmostí, nebo dokonce nutností. Bez internetu už prakticky není možné fungovat, a spousta aspektů normálního života se tomuto trendu již podřídila – všimněte si například, že na úředních deskách Krajských úřadů ve větších městech již nejsou vystaveny klasické tištené informace, nyní zde místo starých tabulek a dokumentu nalezneme pouze interaktivní displej, jenž nás o nových událostech informuje.
smartphone v ruce
Tato online doba s sebou nese samozřejmě spousty výhod, stejně tak ale existují i nevýhody, které mohou být velice nepříjemné, mnohdy dokonce nebezpečné. Těžko říct, zda výhody převyšují nevýhody, či naopak, to už je na osobním uvážení, stejně jako všechno v životě, i online svět má své pro a proti.

3 hlavní výhody

· Komunikace
o Internet usnadňuje komunikaci mezi lidmi, ať už v oblasti zaměstnání, kde poskytuje možnost lidem nalézt práci pomocí inzerátů, kterých je na internetu plno, nebo v soukromém životě – díky sociálním sítím je možné se s člověkem spojit napříč celou republikou, případně i mimo ni, tzv. vztahy na dálku tak nabývají zcela nového konceptu, který může fungovat
tabletový počítač
· Prodej a nákup
o Online nakupování/prodávání otevřelo novou cestu spoustě z nás, dnes již není potřeba chodit do obchodu, když potřebujete nové kalhoty, halenku, či kabát, stačí sednout k počítači a za pár minut máte nákup hotový
· Finance a platby
o Díky internetovému bankovnictví máme neomezený přístup ke svým finančním prostředkům, s nimiž můžeme nakládat z pohodlí domova
o Spousta společností, úřadů, správ, atp. se již přizpůsobila novému trendu a přijímají platby přes internet, jako je tomu například v případě jízdních dokladů

3 hlavní nevýhody

· Potřeba být online
o Pro mladé se stal internet v podstatě druhým životem, mají potřebu být neustále k dispozici, co kdyby jim přece někdo napsal… Online svět ovládá naše každodenní bytí stále víc a víc a často nás nutí být neustále online
· Závislost
o S potřebou být online samozřejmě souvisí i závislosti, které na internetu vznikají, málokdo je v dnešní době schopen vydržet bez mobilu i jen jeden den
o Závislost vzniká samozřejmě i na online hrách, což může v krajních případech vést až k hladovění (způsobené neochotou přerušit hru)
· Starší generace
o Zatímco pro mladé je online svět něco, bez čeho si už život nedovedou představit, lidé staršího věku mají ve zvyku fungovat podle svého zažitého řádu, tudíž se většina z nich nerada přizpůsobuje dnešní době, což nutně tvoří propast mezi generacemi