Kulturní a společenský život v České republice

Jistá nadace zkoumala před několika lety zájem Čechů o život v různých komunitách. Došla k zajímavým výsledkům. Přibližně 70 procent národa dává přednost společenským kulturním akcím před uzavřením se do vlastního soukromí ve volném čase. Přitom zhruba o 13 procent více vyhledávají společnost ženy a dívky před mužskou populací.
farmářské trhy na náměstí

Z hlediska geografického je nejvíce společensky naladěných lidí ve Středočeském kraji, tam se jedná téměř o 87 procent veškerého obyvatelstva. Naopak Moravskoslezský kraj výrazně za Středočechy zaostává s pouhými 18 procenty. A co se týče věkového zastoupení, společenských kulturních akcí se účastní nejčastěji mladí lidé ve věku od 18 do 25 let.
zábava na koncertě

Kulturní akce podle věku

Velmi zajímavé výsledky přinesl průzkum z hlediska věkového zařazení a oblíbenosti kulturních stánků:

Lidé ve věku nad 45 let – ti nejčastěji navštěvují farmářské trhy. S pokročilým věkem narůstá mezi lidmi zájem o kvalitní potraviny, zabezpečení vlastního zdraví a zdraví členů rodiny. Je to také dáno tím, že tato věková skupina má vžitý rozdíl mezi zásobováním potravinami do maloobchodní sítě v době socialismu a v době 90. let, kdy se teprve zájem o zdravou výživu dostával do povědomí lidí pomalými krůčky.

Věkové rozmezí 26 – 44 let – zástupci středního věku si nejvíce oblíbili městské slavnosti – poutě, velikonoční a vánoční akce a další tradiční kulturní stánky pořádané městem, či obcí. Střední generaci pochopitelně nelákají diskotéky a dokonce ani v hojné míře pop-rockové a folkové koncerty pod širým nebem.

Věk od 18 do 25 let – mladá generace tvoří až ze 70 procent klientelu festivalů, koncertů, navštěvují hojně letní kina a dokonce i divadelní představení. Je to dáno tím, že právě mladí lidé jsou největšími vyznavači různých hudebních směrů a ty také vytváří jejich image. Mladí lidé zkrátka potřebují často komunitní vzor, aby se měli kam zařadit. S přibývajícím věkem lidé hudbu poslouchají spíše jen jako kulisu při práci, a stále častěji si ji nechají předložit z rozhlasových stanic, než aby si ji sami pečlivě vybírali.