Lesní mateřská školka

Prvotní myšlenka lesních mateřských škol není až tak nová, jak by se mohlo zdát. První LMŠ vznikaly již v 50. letech, a to dokonce ve Skandinávii. Právě odtud se myšlenka lesních školek rozšířila především do západní Evropy. V České republice vznikají lesní školky v poslední tři roky a v současné době jich je 150 evidováno v Asociaci LMŠ.

děti

Co je lesní mateřská školka?

Les. Les bývá pro děti často nejlepším velkým hřištěm a matka příroda je jako moudrá učitelka. Děti ve věku tří až šesti let, které jsou jedinými a hlavními návštěvníky lesních mateřských školek, najdou v přírodě to, co právě potřebují. Pojďme si tedy jasně vymezit, co to je vlastně taková lesní školka je:

● LMŠ – Lesní mateřská škola je jakýmsi typem alternativního, předškolního vzdělávání. Do lesní mateřské školky chodí děti ve věku tří do šesti let. Výuka v lesní mateřské školce a většina programů probíhají venku, nejčastěji v lese, a to za každého počasí.

holky

● Každá lesní mateřská školka se drží motta,, S dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů!“.

LMŠ je soustředěna na rozvoj dovedností dětí v přímém kontaktu s přírodou. Dále jsou podporovány při hraní, zkoumání a učení se v lese, což je umožněno zejména díky malému počtu v jednotlivé třídě – zásadou LMŠ je tedy menší počet dětí na pedagoga, než je tomu v klasických MŠ. Jedná se o 15 dětí v jednotlivých třídách, které jsou většinou doprovázeny nejméně 2 dospělými, učitelkami. Děti jsou většinou doprovázeny dvěma učitelkami.

močál

Učitelky, odborněji pedagogové musí všestranně připravovat program pro děti, který je ovlivňován ročním obdobím, jelikož děti se obvykle učí pod širým nebem. Učitelům se proto pomůckami k výuce stávají především přírodniny, jako je například klacík jako tužka na kreslení v písku, kamínky jako hudební nástroj či dokonce jako počitadlo. Děti se naučí poznávat všemi smysly, což je nádherné! Naučí se, jak voní letní louka nebo jak zní různé druhy ptactva. Dále se společně pro koho má vlastně luční kvítí a plody z lesa význam. Učí se poznávat vlastní hranice a rozvíjejí nová přátelství díky hrám, které jim poskytne les a příroda.

Pokud si však myslíte, že poté děti budou zaostalé a nepoznají,,výdobytky civilizace“, jste na omylu! Budete velmi rádi, když dojdete k uvědomění, že si děti v zimě uvědomí krásu teplého domova. Děti v LMŠ také po celý rok výuky cestují veřejnou dopravou, a to v rámci různých návštěv a účastí na kulturních akcích a společenských událostí v jejich okolí. Některé mateřské školky dokonce pořádají slavnosti a jarmarky pro veřejnost.