Základem je optimální pH vody

Správná hodnota pH je v péči o bazénovou vodu jedním z nejzákladnějších ukazatelů. A co to vlastně znamená pH vody? Je to hodnota, která nám udává zásaditost, nebo kyselost prostředí. Hodnoty pohybující se nad 7,4 udávají vyšší zásaditost, naopak hodnoty pod 7,0 vyšší kyselost vody. A protože by mělo být našim cílem udržovat bazénovou vodu čistou a zdravotně nezávadnou, tak bychom se měli orientovat čísly 7,0 – 7,4. Toto rozmezí hodnot udává optimální pH bazénové vody a mimo jiné také napomáhá správné funkci bazénových přípravků. Při drobném vychýlení pH hodnot od standardu se můžeme potýkat s neúčinností bazénových přípravků, nebo nepříjemným zápachem chlóru, popřípadě se nám může na hladině vytvořit povlak (sliz), který způsobuje nepříjemné dráždění sliznic a pokožky vlivem vázaného chlóru.
plavání pod vodou

Hodnota pH vyšší než 7,4

Způsobuje horší účinnost dezinfekčních prostředků a ucpávání filtrů. Výskyt mléčného zákalu, z důvodu vysrážení vápníku a také zmiňovaný zápach po chlóru, podráždění sliznic, nebo pokožky. Při vysokých hodnotách pH (okolo 8,5) dochází ke ztrátě přirozeného kyselého pláště.
kapka modré vody

Hodnoty pH nižší než 7,0

Dochází ke korozi kovových materiálů, včetně nerezové oceli. Dále blednutí barev plastových částí bazénu. Při nízkém pH se tvoří sloučeniny chlóru a dusíku, které také způsobují dráždění sliznic a pokožky.

Hodnotu pH kontrolujeme minimálně dvakrát týdně v závislosti na počasí můžeme tyto intervaly zkracovat nebo prodlužovat. V letních měsících při vysokých teplotách je vhodné provádět kontrolu jedenkrát týdně a jestliže zpozorujeme i drobné odchylky od standardu, je nutné pH upravit. A jak poznáme, že má naše voda optimální pH? Můžeme využít tzv. pH testery, kdy do vzorku bazénové vody přidáme testovací tabletku, nebo určitý roztok a podle našeho výsledného zabarvení výsledek porovnáváme s barevnou stupnicí.