Hipoterapie

Je druhem fyzioterapeutické metody, která využívá specifických pohybů koně. Velmi důležitý je pohyb hřbetu. Při chůzi koně se střídá rytmický, střídavý pohyb, který se neustále opakuje a tím příznivě působí na motorické chování klienta a celkově uvede do chodu centrální nervový systém. Kůň má při chůzi podobný pohybový stereotyp jako člověk. Signály o rytmicitě a pohybu koně se tedy vysílají do nervového systému a mozek se snaží tyto vjemy zpracovávat a předávat tělu, stejně jako by tomu bylo u plně zdravého člověka při klasické chůzi.
dívka a kůň
Díky poruchám pohybu a centrální nervové soustavy tyto přirozené signály a pochody u postiženého jedince nejsou. Snahou hipoterapie je umožnit klientovi lepší život v oblasti pohybu, rovnováhy a koordinace. Důležitá je při této metodě cyklicita, kdy se daný pohyb koně neustále opakuje. Tím docílíme také správné funkce svalů a snížíme svalové napětí. Jak už bylo řečeno, pohyb klienta jde ruku v ruce s pohybem koně. Velmi často se aplikují vycházky v přírodě, které umocňují kvalitní prožitek z „jízdy na koni“ a navození pozitivní psychiky.
hlava koně

Jak to probíhá?

Pro tuto metodu se využívá speciálně vycvičený kůň, který splnil specializační zkoušku pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace. Hipoterapie se může aplikovat již od dvou měsíců věku, vše probíhá za přítomnosti proškoleného terapeuta. Nejčastějším problémem, který znemožňuje celý fyzioterapeutický proces je strach z koně, alergie na koňskou srst či jiný zdravotní problém. Základem je fyzioterapeut, který se v průběhu terapie stará o klienta, polohuje ho a udává tempo koně. Dále v celém týmu najdeme lékaře, asistenta, cvičitele koní pro rehabilitaci, vodiče koně a samozřejmě hipoterapeutického koně.
Mezi nejčastější polohy, které se provádí na hřbetu koně patří – poloha primárního vzpřímení, samostatný sed, opačný sed, nebo asistovaný sed s aktivní spoluúčastí terapeuta.